Regulamin strony internetowej tysiacpapryk.pl

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Strona internetowa Tysiąc Papryk dostępna pod adresem internetowym tysiacpapryk.pl, prowadzona jest przez sylwię Wrzeszcz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SOWA Sylwia Wrzeszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8982095376, REGON 526938012 zwana dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży bezpośredniej przy pomocy platformy internetowej tysiacpapryk.pl

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą    SOWA Sylwia Wrzeszcz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej     (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 898 209 53 76, REGON 526938012

3.   Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym tysiacpapryk.pl

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży bezpośredniej Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie rezerwacji na Produkt, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do rezerwacji, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży bezpośredniej produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą osobiście, ale przy pomocy Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Aliancka 14, 53-014 Wrocław
 • Adresy e-mail Sprzedawcy: biuro@tysiacpapryk.pl, tysiacpapryk@gmail.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 608 022 744
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 33 1090 1522 0000 0001 3333 3822
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 15.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania rezerwacji na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie rezerwacji przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 •  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Rezerwacji na produkt

W celu złożenia Rezerwacji należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia rezerwacji bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia lub odbioru Produktu),
 • kliknąć przycisk “Rezerwuję produkt”
 • wybrać czy Produkt będzie odebrany osobiście czy dostarczony przez Sprzedawcę na terenie Wrocławia
 • po zarezerwowaniu produktu Sprzedawca skontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia dalszych kroków sprzedaży bezpośredniej
 • Przy odbiorze lub bezpośredniej dostawie Produktu klient ma możliwość oglądnięcia i zbadania zarezerwowanego produktu. W momencie gdy Klient jest zainteresowany zakupem, ustalana jest cena zakupu i następuje płatność za Produkt w sposób ustalony w metodach płatności

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • W przypadku zamówienia roślin żywych, owoców i nasion Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • przy zakupie przetworów istnieje możliwość wysyłki zamówienia do paczkomatu lub kurierem DPD
 • dostawa bezpośrednia na terenie Wrocławia oferowana przez Sprzedawcę
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Aliancka 14, Wrocław – po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przy odbiorze lub w momencie dostawy bezpośredniej gotówką lub BLIK-iem.
 • płatność przelewem na nr konta sprzedającego

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży bezpośredniej

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży bezpośredniej między Klientem a Sprzedawcą następuje przy odbiorze lub dostawie bezpośredniej. Poprzedzające sprzedaż bezpośrednią kroki w sklepie tysiacpapryk.pl są jedynie rezerwacją Produktu i nie stanowią umowy sprzedaży
 • Po złożeniu chęci rezerwacji Produktu Sprzedawca potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie podejmuje dalsze kroki mające na celu dokonanie sprzedaży bezpośredniej w stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego zarezerwowanego Produktu, Produkt będzie gotowy do oględzin przez Klienta w terminie ustalonym mailowo przez Sprzedawcę i Klienta. O gotowości Produktu do zakupu Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Dostawa roślin żywych, owoców i nasion odbywa się wyłącznie na terenie miasta Wrocławia  lub – po wcześniejszych ustaleniach – jego okolicach.
 • Dostawa Produktu do Klienta w zależności od jej obszaru jest bezpłatna lub odpłatna. Koszty dostawy Produktu są ustalane z Klientem mailowo po rezerwacji Produktu.
 • Odbiór osobisty zarezerwowanego Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 • W związku z tym, że przedmiotem sprzedaży są rośliny żywe oraz świeże owoce papryk i nasiona, a sprzedaż Produktu jest bezpośrednia i Klient ma możliwość zapoznania się z Produktem przed zakupem, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • w przypadku zakupu przetworów paprykowych klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego przedmiotu pod warunkiem jego nieotworzenia. Produktom, które zostały otwarte przez klienta zwrot nie przysługuje.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

W związku z tym, że przedmiotem sprzedaży są rośliny żywe oraz świeże owoce papryk i nasiona, a sprzedaż Produktu jest bezpośrednia i Klient ma możliwość zapoznania się z Produktem przed zakupem, Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz gwarancja

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.